Dirigent Andries Stam


Sinds september 2011 wordt de Oostercantorij geleid door Andries Stam.


Andries studeerde orgel bij Leo-Hans

Koornneef en André Verwoerd en koordi-

rectie (kerkmuziek en cantoraat) aan de

Hogeschool IDE te Gorinchem bij Joop

Schets en Arie Eikelboom. Naast dirigent

van de Oostercantorij is Andries tevens

cantor-organist van de Oud-Katholieke

Parochie HH. Johannes de Doper, Maria

Magdalena en Laurentius te Schiedam.

Voorheen werkte Andries als organist in

de Dorpskerk te Nieuwenhoorn (als bege-

leider van de Jeugdcantorij), de Vredes-

kerk te Vlaardingen, de Gereformeerde

kerk te Rockanje, de Dorpskerk te Vierpol-

ders (vespervieringen) en de Gereformeer-

de Kerk te Pernis. Als organist begeleidt

Andries met regelmaat koren en solisten

en verzorgt hij orgelconcerten. Als bege-

leider van een groot aantal koren gaf hij

concerten in Nederland, Engeland, Duits-

land, Frankrijk, Hongarije en Tsjechië.


Sinds 2001 legt Andries zich tevens toe op koordirectie (cantoraat). Hij leidde van 2001 tot begin 2012 de cantorij van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Centrum/ Delfshaven. In het seizoen 2003-2004 dirigeerde hij de Open Hofcantorij te Rotterdam-Ommoord als tijdelijk vervanger van dirigent Willem Blonk. Van 2004 tot eind 2010 was hij dirigent van de Ichthuscantorij te Vlaardingen.

Oostercantorij ©  2010