Repertoire

De Oostercantorij beschikt inmiddels over een repertoire van meer dan 150 werken.


Een daarvan is de Missa 'Sine Nomine' van Ludovico Grossi da Viadana (ca.1560 -1627). Via onderstaande linken kunt u de verschillende onderdelen van deze mis beluisteren.


Momenteel hebben we uit ons repertoire onderstaande werken in studie:


Otche Nash 

Nicolai Kedrov (1871-1940) 


Missa II. 4 vocem.

Hans Leo Hassler (1564-1612) 


Van de meeste werken uit ons repertoire zijn opnamen van andere koren te vinden op www.youtube.com en www.spotify.nl

 


Oostercantorij ©  2010