Dirigent Andries Stam


Sinds september 2011 wordt de Oostercantorij geleid door Andries Stam.

Voorheen werkte Andries als organist in

de Dorpskerk te Nieuwenhoorn (als bege-

leider van de Jeugdcantorij), de Vredes-

kerk te Vlaardingen, de Gereformeerde

kerk te Rockanje, de Dorpskerk te Vierpol-

ders (vespervieringen) en de Gereformeer-

de Kerk te Pernis. Als organist begeleidt

Andries met regelmaat koren en solisten

en verzorgt hij orgelconcerten. Als bege-

leider van een groot aantal koren gaf hij

concerten in Nederland, Engeland, Duits-

land, Frankrijk, Hongarije en Tsjechië.                                                                                                                      Herdenkingsdienst Leo de Jong - 28 juli 2019 - foto Wim van der Steen
Andries studeerde orgel bij Leo-Hans

Koornneef en André Verwoerd en koordi-

rectie (kerkmuziek en cantoraat) aan de

Hogeschool IDE te Gorinchem bij Joop

Schets en Arie Eikelboom. Naast dirigent

van de Oostercantorij is Andries tevens

cantor-organist van de Oud-Katholieke

Parochie HH. Johannes de Doper, Maria

Magdalena en Laurentius te Schiedam.


Sinds 2001 legt Andries zich tevens toe op koordirectie (cantoraat). Hij leidde van 2001 tot begin 2012 de cantorij van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Centrum/ Delfshaven. In het seizoen 2003-2004 dirigeerde hij de Open Hofcantorij te Rotterdam-Ommoord als tijdelijk vervanger van dirigent Willem Blonk. Van 2004 tot eind 2010 was hij dirigent van de Ichthuscantorij te Vlaardingen.

Oostercantorij ©  2010