Oostercantorij Schiedam

De Oostercantorij bestaat uit 24 leden en staat onder leiding van Andries Stam. We zijn een gemengd koor en zingen polyfone kerkmuziek met een voorkeur voor renaissance en barok. De meeste werken zingen we a capella.

 

De Oostercantorij stamt uit 1983 en heeft haar wortels in de aan de voet van de Rotterdamsedijk gelegen Gereformeerde Oosterkerk. Toen deze kerk in 1987/88 werd afgebroken is de cantorij zelf-standig verder gegaan. We betalen nu contributie. Onze leden, in de leeftijd van 40 tot 70 jaar, zijn afkomstig uit verschillende geloofs-gemeenschappen in Schiedam en Vlaardingen.

 

Ongeveer 10 keer per jaar verlenen we met verschillende werken uit ons repertoire medewerking aan de zondagse liturgie in een van de Schiedamse kerken. Naast werken uit ons eigen repertoire

ondersteunen we de geloofsgemeenschap met liederen uit het Liedboek (PKN), Gezangen voor Liturgie (RK) en het Oudkatholiek gezangboek (OKK).

 

Voor informatie over medewerking aan een kerkdienst of eucharistieviering kunt u contact opnemen met onze secretaris Emmy Meiboom via: info@oostercantorij.nl of telefonisch:

010 247 06 54

 

 

Oostercantorij ©  2010