Oostercantorij Schiedam

De Oostercantorij bestaat uit 24 leden en staat onder leiding van Andries Stam. We zijn een gemengd koor en zingen polyfone kerkmuziek met een voorkeur voor renaissance en barok. De meeste werken zingen we a capella.


De Oostercantorij stamt uit 1983 en heeft haar wortels in de aan de voet van de Rotterdamsedijk gelegen Gereformeerde Oosterkerk. Toen deze kerk in 1987/88 werd afgebroken is de cantorij zelf-standig verder gegaan. We betalen nu contributie. Onze leden, in de leeftijd van 50 tot 75 jaar, zijn afkomstig uit verschillende geloofsgemeenschappen in Schiedam en Vlaardingen.


Ongeveer 10 keer per jaar verlenen we met verschillende werken uit ons repertoire medewerking aan de zondagse liturgie in een van de kerken in Schiedam en omgeving. Naast werken uit ons eigen repertoire ondersteunen we de geloofsgemeenschappen met liederen uit het Liedboek (PKN), Gezangen voor Liturgie (RK) en het Oudkatholiek gezangboek (OKK).


Voor informatie over medewerking aan een kerkdienst of eucharistieviering kunt u contact opnemen met onze secretaris Gerda Heuchemer-Souge via: info@oostercantorij.nl of telefonisch: 010 426 94 30Oostercantorij ©  2010